Published News

decal xi bac movinasticker

http://delphi.larsbo.org/user/t1fgvga491

Đây là 1 chiếc giấy decal tiêu dùng để in tem nhãn bằng các phương pháp in khác nhau, bế thành cuộn dùng cho máy in mã vạch hoặc in tem nhãn bằng cách in Flexo. Decal xi bạc là chiếc giấy được phủ một lớp kim khí