Đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

https://gab.com/sukienachau

– đơn vị sự kiện trọn gói: trả lời phương án, lên kịch bản, báo giá, giấy tờ, bản vẽ, những tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người chiếc, mc, ca sĩ, lực lượng dancing, nhóm múa, ban nhạc, nghệ sỹ nức