0
Rome Diamond Lotus được xây thành các giai đoạn bao gồm tổ thích hợp khu dân cư nhà thấp tầng Palm Residences, khu chủ cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, các tòa chủ văn phòng, trung tâm mua sắm,

Comments